Հայտարարություններ

 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2017թ. նոյեմբերի 8-ին ժամը 11:00-ին Երևան քաղաքի Մասիսի խճուղի 107/2 հասցեում, տեղի կունենան «ՎԱԿ քոնսալթինգ» ընկերության կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված կենսաօրգանական (սպանդային) և այլ օրգանական թափոնների ոչնչացման համալիրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (3-րդ փուլ):

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ք.Երևան, Ազատության 24 հասցեում, «Քոնսեկոարդ» ՍՊԸ գրասենյակում,  հեռ. 249698, բջջ. 091 58 66 35:

 

Կից ներկայացված է ՇՄԱԳ-ը`

ՎԱԿ_ՇՄԱԳ

 

Web-Interval