Աշխատանքներ

 1. ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության կենսագազի ծրագրի ՇՄԱԳ
 2. Շալմուղի հանքի ընդլայնման ՇՄԱԳ
 3. Ջրվեժի հանքավայրի ընդլայնման նախագիծ
 4. Հրազդանի երկաթի հանքի ՇՄԱԳ
 5. Օդի որակի կառավարման ԵՄ ծրագրի շրջանակներում ազգային պիլոտային ենթածրագրի իրականացում
 6. Ամուլսարի ոսկու ծրագրի ՇՄԱԳ` մթնոլորտային օդի պահպանություն
 7. Աբովյանի Երկաթի հանքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի բնապահպանական մասի տրամադրում
 8. Թուխմանուկի հանքավայրի Ֆաբրիկայի վերազննման նախագծի բնապահպանական մասի պատրաստում
 9. «Ջրի փակ շրջանառությամբ Սևանի իշխանի մանրաձկան տնտեսության» նախագծի ՇՄԱԳ
 10. Բանեցրած յուղերի վերամշակման գործունեության տեխ. ռեգլամենտ և ՇՄԱԳ
 11. Բանեցրած անվադողերի վերամշակման գործունեության տեխ. ռեգլամենտ և ՇՄԱԳ
 12. “Զեոլիտ Պրո” ՓԲԸ Այրումի ցեոլիտների մշակման գործարանի ՇՄԱԳ
 13. Հարավկովկասյան տարածաշրջանային բնապահպանական ծրագիր. ՀՀ հատուկ պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր
 14. Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագրի խորհրդատվություն
 15. Նոյեմբերյանի ցեոլիտների հանքավայրի շահագործման ՇՄԱԳ
 16. ՀՀ Սյունիքի մարզի լիճքի հանքավայրի բարձրավոլտ օդային գծի տեղափոխման ՇՄԱԳ-ի մշակում
 17. ՀՀ Սյունիքի մարզի լիճքի հանքավայրի շահագործման ՇՄԱԳ-ի մշակում
 18. Հայաստանում ՀՔՖԱ փոխարինման կառավառման պլանի 1- ին փուլում նպատակների և ձեռք բերված արդյունքների ստուգում (Օզոնի կոնվենցիայի շրջանակներում)
 19. Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի եւ էներգախնայողության հիմնադրամ `   վեց Ֆոտոգալվանային էլեկտրակայանների համար ԲՍԱԳ մշակում (2016)
 20. Երևանի մետրոյի վերականգնման ծրագիր`Փուլ II. ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակում
 21. Խորհրդատվական ծառայություններ ԲԷՑ ՍՊԸ-ին, ԱԶԲ ֆինանսավորվող ծրագրերի բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ (2015)
 22.  «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագիր»«110կվ Լալվար-Նոյեմբերյան օդային էլեկտրահաղորդման գծի փոխարինման» ծրագիր
 • Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) հաշվետվություն
 • Իրականացմանը պատրաստ բնապահպանական կառավարման պլան (ԲԿՊ)
 • Վերաբնակեցման Գործողությունների Ծրագիր (ՎԳԾ)

Web-Interval