Մեր ընկերությունը տրամադրում է խորհրդատվություն հետևյալ հարցերի շուրջ.

–        Տեխնոլոգիական գործընթացներ և դրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա,

–        Բնապահպանական օրենսդրության պահանջներ,

–        վարչական և վիճակագրական հաշվետվություններ: