Խորհրդատվություն

Մեր ընկերությունը տրամադրում է խորհրդատվություն հետևյալ հարցերի շուրջ.

–        տեխնոլոգիական գործընթացներ և դրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա,

–        բնապահպանական օրենսդրության պահանջներ,

–        վարչական և վիճակագրական հաշվետվություններ:

Web-Interval