Բնապահպանական աուդիտ

Մեր ընկերությունն իրականացնում է գործունեության համալիր ուսումնասիրություն` դրա համապատասխանությունը օրենսդրության և ստանդարտների պահանջներին պարզելու նպատակով: Ուսումնասիրության առարկա են հանդիսանում տեխնոլոգիական գործընթացների պարամետրերը, հումքի, նյութերի և էներգիայի տեսակարար ծախսը, ինչպես նաև արտադրանքի, արտանետումների և թափոնների քանակների ու կազմի համապատասխանությունը տեխնոլոգիական գործընթացների բնութագրերին:

Web-Interval